Jotun har malt mange av verdens mest berømte bygg, og det er ikke tilfeldig. De bruker store ressurser på forskning og innovasjon, slik at malingen deres tåler alle slags forhold – inne og ute. Alt de gjør handler om å verne verdier.

Les mer om Jotun her